ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : Πολυεκδοτική σχολή ( υπό λειτουργία)
    (τμήματα    : ειδικός οικονομοτεχνικών μελετών
                         ειδικός HACCP, ISO, ΚΛΠ)