Η επιχείρησή μας

Πολυεκδοτική Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική Αθηνών

Η ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΝΕΚ), είναι μια πολυκλαδική επιχειρηματική μονάδα που κατά την 20χρονη λειτουργία της έχει προσφέρει σημαντικό έργο σε επιχειρηματίες, δήμους, συνεταιρισμούς και σε άλλους φορείς της χώρας μας στους τομείς υλοποίησης προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εξυπηρέτησης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους καθώς και σε δραστηριότητες εξυπηρέτησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Επίσης η ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ δραστηριοποιείται και στην πρωτοποριακή χρησιμοποίηση μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας που εξυπηρετούν επιχειρηματικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς καθώς και στον τομέα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πηγών και παραγωγής αγαθών του πρωτογενή τομέα. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες αναφέρονται για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και παρατίθενται στο ακόλουθο συνοπτικό μας σημείωμα κατά τομέα και κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα μας στο facebook

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477102055733681&id=674478142662747&__tn__=K-R

Ε-Shop

Τομέας μελετών και έκδοσης βιβλίων και περιοδικών

 1. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών (ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, μετεγκατάστασης, χρηματοδότησης, συγχώνευσης κλπ γεωργικών μεταποιητικών, εμπορικών, ξενοδοχειακών κλπ επιχειρήσεων που έχουν ως φορείς ιδιώτες, δήμους, συνεταιρισμούς, Ιερές μονές κλπ καθώς και δραστηριότητες αγροτουρισμού που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.
 2. Η εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών Ανάπτυξης (οργάνωσης επιχειρηματικών περιοχών που ανήκουν σε δήμους ή συνεταιριστικούς επιχειρηματικούς κλπ φορείς). Επίσης εκπόνηση συγκριτικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων κλπ.
 3. Η έκδοση ειδικών βιβλίων και περιοδικών (Τεχνικών εφαρμογών και πληροφοριών για την χρηματοδότηση έργων)
 4. Η έκδοση των περιοδικών («ΑΝΑΠΤΥΞΗ» κλπ) με πλούσια ύλη πληροφόρησης για επιχειρηματικά χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά θέματα.

Τομέας Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης

 1. Προσφορά υπηρεσιών Internet & Webtv (το γνωστό πόρταλ diadiktyo.net και η ελληνική διαδικτυακή τηλεόραση mayatv, δημιουργία δικτύων SITES)
 2. Υπηρεσίες εγκατάστασης iso, haccp και διεργασίες για πιστοποιήσεις επιχειρήσεων από μεγάλους πιστοποιητικούς οργανισμούς (ELOT,ΤUV κλπ)
 3. Πολυεκδοτική MUSIC (δισκογραφική)- NOVO – επιχείρηση διαχείρησης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Πολυεκδοτική Εκπαιδευτική
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση μέσω internet
 • Συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια και άλλα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα στην εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικών σπουδών και μεθόδων παραγωγικής χρησιμοποίησης των μέσων των σύγχρονων τεχνολογιών
 1. Πολυεκδοτική – Τηλεοπτικές παραγωγές επίκαιρων θεμάτων επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Τομέας Πλουτοπαραγωγικών πηγών και παραγωγής αγαθών

 1. Εκμετάλλευση αποθεμάτων λιγνίτη των πρώην μεταλλείων ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ στην περιοχή Κύμη Ευβοίας σε έκταση 10.000 στρεμμάτων και σε άλλες περιοχές.
 2. Εκμετάλλευση εκτροφών και νέων καλλιεργειών (καμηλοπροβάτων, αλόη, σαλιγκάρια κλπ)

Το πολυμερές, πολυκλαδικό και πολυδιάστατο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της Πολυεκδοτικής Αναπτυξιακής Εκπαιδευτικής που αναφέρεται παραπάνω πραγματοποιείται από έμπειρους επιστήμονες, τεχνολόγους , εμπειρογνώμονες, εξωτερικούς συνεργάτες και διοικητικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιεί, οι οποίοι εργάζονται με συνέπεια και ευθύνη για την εξυπηρέτηση της πολυπληθούς πελατείας μας υπό την προσωπική μου ευθύνη.

Το πλήθος των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούμε για την πραγματοποίηση και προσφορά των παραπάνω έργων μας, έχουν αναδείξει την Πολυεκδοτική Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική σε μια εξαιρετική μονάδα που με την δημιουργική της δράση εξυπηρετεί Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες στη χώρα μας και στο Βαλκανικό χώρο καθώς και την Ελληνική κοινωνία στους τομείς ανάπτυξης και κοινωνικής εξυπηρέτησης.

Τη δημιουργική μας διάρθρωση και δράση την θέτουμε στη διάθεση της πολυπληθούς πελατείας μας και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει μαζί μας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας που προωθούμε με τις επενδυτικές μας μελέτες τις τεχνολογικές εφαρμογές και την υπεύθυνη ενημέρωση για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Μιχάλης Χαριτάκης

Ο ιδρυτής και διευθυντής της Π.ΑΝ.ΕΚ.

.

ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε το E-Shop μας και πάρτε μερικές ιδέες για τις προτάσεις μας!!